ictimai əlaqələr və kommunikasiya

UBM Group aşağıdakı xidmətlər vasitəsilə milli və beynəlxalq səviyyədə kommunikasiya, ictimai əlaqələr və nüfuz məsələlərində həm yerli, həm də xarici brendlərə, şirkətlərə, ictimai təşkilatlara və tədbirlərə məşvərətçi rolunu oynayır:

– Strateji kommunikasiya planlaşdırması və həyata keçirilməsi
– Kommunikasiya imkanlarının yaradılması və çatdırılmasında kompleks yanaşma
– Mətbuatla əlaqələr və idarəetmə
– Media təlimləri
– PR kampaniyalarının idarəetməsi
– Risklərin dəyərləndirilməsi və idarəolunması
– Böhran vəziyyətlərində kommunikasiya
– Rəqəmsal kommunikasiya (online)
– Müxtəlif dillərdə nitq yazılması, təqdimatlar, press relizlər və nəşrlər
– Yazılı və şifahi tərcümə xidmətləri
– Tədbir və fəaliyyət planlarının yaradılması, həyata keçirilməsi və qiymətləndirilməsi
– Korporativ Sosial Məsuliyyət proqramları və prosedurları
– Monitorinq və qiymətləndirmə
– Mətbuata cəlb olunma kursları
– Kampaniya, layihə idarəetməsi