mineps

Bədən Tərbiyəsi və idmana cavabdeh nazirlərin və yüksək vəzifəli rəsmilərin beynəlxalq konfrasında Azərbaycanın təqdimatçısı, Berlin 2012 və 2013-cü illər